VERTEX

News

Project 2019
15th "ROLAN" FESTIVAL YEREVAN
Գրել է Zara

For the third time in a row BuSho was the Visegrad partner of Rolan Bykov Film Festival in Yerevan, where we took part with largest -3 person- delegation up to date! Balázs Simonyi director presented his animation film Lajos & Laci. Nándor Grosch was present as the Head of Kid's Eye Film Festival and held a workshop for small children. Charlotte Symmons as a representative of BuSho, had a discussion with youths and proudly presented Katapult (part of the 15th BuSho selection) from Balázs Szövényi-Lux. You can now read Charlotte's personal report!

I am very glad that I could attend Rolan Bykov Children’s Film Festival in Yerevan, as my great-grandfather was an Armenian, that emigrated from Istanbul in the mid-1890’s and I have always wanted to visit my “roots”. I was very impressed by the organization of the Festival, as it was executed perfectly, and I would like to thank Zaruhi in writing as well for her efforts. On arrival the volunteers greeted us at the airport and we where brought to Hotel Imperial to recover from our flights. We also had the first day to recover from jetlag and to walk around Yerevan. At noon we met up with other participants of the Festival, amongst them the V4 Participants. With them we later explored the city and ran into an Armenian folk dance flash mob close to Republic Square and visited a local market. We had the chance to the ride the subway on our way back to the hotel. We quickly changed and rushed to the opening ceremony. The ceremony was quite long (according to local custom) but had several highlights. After the opening there was an amazing dinner in Tsirani Home Restaurant, where several of the guests started to sing in praise of the event.

 
"Կախարդական փետուրը" ֆիլմի ցուցադրություն Զովունիի մշակույթի տանը և ստեղծագործական հանդիպում պրոդյուսեր Օնդրեյ Բերանեկի (Չեխիա) հետ
Գրել է Zara
 
Պանելային քննարկում ԱՅԲ դպրոցում՝ Թոմաշ Նիթթելի (Լեհաստան), Բալաշ Սիմոնյիի (Հունգարիա), Դավիթ Ջանելիձեի (Վրաստան) մասնակցությամբ
Գրել է Zara
 
Մշակութային շրջայց
Գրել է Zara
 
Ֆիլմերի ցուցադրություններ Հայաստանի 7 մարզերում (Կոտայք, Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն, Արմավիր, Արարատ, Գեղարքունիք)
Գրել է Zara
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>